فرم ارسال خلاصه مقاله
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
رشته تخصص
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
عنوان مقاله (فارسی) (*)
ورودی نامعتبر
عنوان مقاله (انگلیسی) (*)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)
ورودی نامعتبر
آپلود مقاله (*)
ورودی نامعتبر
مقاله را به صورت فایل word اینجا آپلود کنید.
ارسال   

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی