نحوه تنظيم خلاصه مقاله

 

از اساتيد و محققين محترم تقاضا مي شود نکات ذيل را در ارائه خلاصه مقالات رعايت فرمايند:

  • خلاصه مقاله باید به هر دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته شود.
  • خلاصه مقاله باید شامل زمینه (background)، روش مطالعه (Methods)، یافته ها (Findings)، نتیجه گیری (Conclusion) و کلمات کلیدی (Key words) باشد.
  • نام نویسنده ارائه دهنده مقاله باید در ابتدای نام نویسندگان ذکر شود.
  • در هنگام ثبت خلاصه مقاله باید فرد ارائه دهنده خلاصه مقاله مشخص گردد.
  • پس از ارسال خلاصه مقاله، تغییر نام نویسندگان، نام ارائه دهنده، وابستگی نویسندگان و .... امکانپذیر نمی باشد و کمیته برگزار کننده مسئولیتی در قبال درخواست تغییرات نخواهد داشت.
  • امتیاز ارائه سخنرانی یا پوستر فقط در صورت ارائه آن به سخنران و یا ارائه كننده پوستر داده خواهد شد.
  • نتیجه داوری مقالات در سایت کنگره گنجانده خواهد شد.
  • در صورت ارائه بیش از یک سخنرانی یا پوستر توسط یک نویسنده، فقط به یک مورد امتیاز اعطا خواهد شد.
  • گواهی امتياز فقط برای شخص ارائه دهنده مقاله که نفر اول در بين نویسندگان آن خواهد بود، صادر خواهد شد

 

.

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی