مشارکت در غرفه های نمایشگاهی کنگره

غرفه های نمایشگاهی سیزدهمین کنگره بین المللی صرع، فرصت مناسبی برای معرفی و تبلیغ داروها، محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری صرع یا سایر عرصه های سلامت می باشد. 

مدیران محترم شرکت ها و موسساتی که تمایل به حضور در غرفه های نمایشگاهی سیزدهمین کنگره صرع را دارند، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنگره تماس حاصل نمایند.

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English