پیام رئیس هیئت مدیره انجمن صرع ایران

 

 

دکتر کورش قره گزلی

رئیس هیئت مدیره انجمن صرع ایران

 

چالش های انسان از بدو ظهور در کره خاکی دائما" با مشکلات و معضلات متنوع سبب شده است تا جوامع بشری هر کدام به فراخور ژنتیک و محیط پیرامون خود با مخاطرات گوناگونی مواجه اشند . تاریخ تمدن نیز نتیجه همین برخورد با ناملایمات و اراده انسان به زندگی بهترو سالم تر و ایجاد تمدن های متفاوت و گوناگون بوده است.

تاریخ پزشکی نیز یکی از سخت ترین و دردناکترین تجربیات بشری در طول قرن ها بوده است. تاریخی که برای شکل گیری آن وقایع دردناکی مانند پاندمی های کشنده را تجربه کرده است. انسان با کمک همنوعان خود ، مانند پزشکان تاکنون توانسته بسیاری از این مخاطرات را پشت سر گذارد. خطرهایی که هر روز مواجه با بیماری های نوظهور و یا مهاجم جدید خواهیم بود. در این میان برخی از بیماری ها و عوارض علی رغم شناخت دیرینه هنوز ناشناخته هستند.

در این میان صرع یا اپی لپسی یکی از این بیماری ها است که با وجودی که طبق نسخ تاریخی از دیر باز به عنوان عارضه شناخته شده و تعریف شده است ولی با توجه به محل بروز آن که در مغز قرار گرفته، با توجه به پیچیدگی هنوز بعد از قرن ها مکانیسم و علل بروز و چگونگی کنترل آن یکی از مهمترین چالش ها است.

 

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

 

محل برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی