هزینه ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام پانزدهمین کنگره بین المللی صرع: 

 

متخصصین:2/500/000 ریال 

پزشکان عمومی: 1/800/000 ریال 

پرستاران: 1/500/000 ریال 

 

پیام رییس هیئت مدیره انجمن صرع ایران

 

 

  دکتر کورش قره گزلی

رئیس هیئت مدیره انجمن صرع ایران

 

چالش های انسان از بدو ظهور در کره خاکی دائما" با مشکلات و معضلات متنوع سبب شده است تا جوامع بشری هر کدام به فراخور ژنتیک و محیط پیرامون خود با مخاطرات گوناگونی مواجه اشند . تاریخ تمدن نیز نتیجه همین برخورد با ناملایمات و اراده انسان به زندگی بهترو سالم تر و ایجاد تمدن های متفاوت و گوناگون بوده است.

تاریخ پزشکی نیز یکی از سخت ترین و دردناکترین تجربیات بشری در طول قرن ها بوده است. تاریخی که برای شکل گیری آن وقایع دردناکی مانند پاندمی های کشنده را تجربه کرده است. انسان با کمک همنوعان خود ، مانند پزشکان تاکنون توانسته بسیاری از این مخاطرات را پشت سر گذارد. خطرهایی که هر روز مواجه با بیماری های نوظهور و یا مهاجم جدید خواهیم بود. در این میان برخی از بیماری ها و عوارض علی رغم شناخت دیرینه هنوز ناشناخته هستند.

در این میان صرع یا اپی لپسی یکی از این بیماری ها است که با وجودی که طبق نسخ تاریخی از دیر باز به عنوان عارضه شناخته شده و تعریف شده است ولی با توجه به محل بروز آن که در مغز قرار گرفته، با توجه به پیچیدگی هنوز بعد از قرن ها مکانیسم و علل بروز و چگونگی کنترل آن یکی از مهمترین چالش ها است.

 

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی