هزینه ثبت نام

هزینه های ثبت نام پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

برای گروه های مختلف شرکت کنندگان

 

متخصصین : 2/500/000 ریال 

پزشکان عمومی : 1/800/000 ریال 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی : 1/500/000 ریال 

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی