امتیاز بازآموزی

امتیازات بازآموزی برای گروه های مختلف شرکت کنندگان در

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

 

ردیف

نام رشته

میزان امتیاز

1

بیماری های مغز و اعصاب

15

2

روانپزشکی

15

3

دکترای علوم اعصاب

15

4

فوق تخصص اعصاب اطفال

15

5

جراحی مغز و اعصاب

10.5

6

متخصصین کودکان

10.5

7

متخصصین بیماری های داخلی

7.5

8

پزشکان عمومی-دکترای حرفه ای

7.5

9

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

7.5

10

دکترای حرفه ای داروسازی

4.5

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

 

محل برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی