مقالات برگزیده

 مقالات برگزیده سیزدهمین کنگره بین المللی صرع (به ترتیب حروف الفبا)

 

مقالات پذیرفته شده برای ارائه به صورت سخنرانی

 

ردیف

نام نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

دکتر مرجان اسداللهی

Autoimmune status epilepticus

2

دکتر محمودرضا اشرفی

Refractory Status Epilepticus

3

دکتر سوزان امیرسالاری

دیس کینزی حمله ای نان- کینزوژنیک: گزارش یک مورد ازواحد LTM

4

دکتر بهناز انصاری

Neuronal Autoantibodies in Focal Epilepsy with or without Mesial Temporal sclerosis

5

دکتر محسن آقایی حکاک

درمان هاي وابسته به علت در صرع هاي پايدار

6

دکتر مجید برکتین

Cognitive Impairment and Status Epilepticus in Adults

7

دکتر رضا شروین بدو

Nonconvulsive Status epilepticus in Children

8

دکتر پرویز بهرامی

A Few cases of Medical Intractable Epilepsy and Epilepsy Surgery Outcome

9

دکتر پویا پاینده مهر

Approach to the patients with Status Epilepticus in Emergency Department: When seconds matter

10

دکتر نسیم تبریزی

Gene therapy: a novel treatment for intractable epilepsy

11

دکتر محسن جوادزاده

Protocols for Treatment of Status Epilepticus in Children and Adults, and Their Differences

12

دکتر علی رزمکن

Neuromodulation in Refractory Epilepsy

13


 دکترمحمد زارع

epilepsy syndromes

14

دکتر غلامرضا زمانی

Key Points in management of acute seizure in children

15

دکتر فرزاد سینا

ETIOLOGY,EPIDEMOLOGY&PROGNOSIS OF STATUS EPILEPTICUS

16

دکتر بیتا شالبافان


Protocol Genetic Testing for Epilepsy

17

دکتر احسان شرافت کاظم زاده

Functional organization of the supplementary motor area based on fMRI-3T and DTI tractography A preliminary evaluation

18

دکتر مهدی عبدلی

اختلالات جنسی در بیماران مبتلا به صرع : اثرگذاری بیماری ،درمان دارویی یا عوامل جانبی

19

دکتر فردین فرجی

Is there any relation between multiple sclerosis and epilepsy?

20

دکتر محمدرضا قاسم زاده

بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مصروع مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی انجمن صرع تهران

21

دکتر محمود محمدی

استاتوس الکتریکال حین خواب، صرعی با علایم گول‌زننده

22

دکتر شهیر مظاهری

Management of Medical Comorbidity Associated with Epilepsy

23

دکتر هوشنگ معین

Focal cortical dysplasia, the role of MRI

24

 دکترجعفر مهوری حبیب آبادی

Could recurrent Chest pains turn out to be Seizure?

25

دکترجعفر مهوری حبیب آبادی
 

Intracranial EEG recording in two cases of epilepsy following head trauma

26

دکتر فرشته نادری بهدانی

Seizure induced by direct cortical stimulation during tumor surgery; prevalence, risk factors, management

27

دکتر علی نیک خواه

New-Onset Refractory Status Epilepticus (NORSE) in a 10 year-old boy

28

دکتر مهران همام

The Frequency of Depression Among Epileptic Patients in Northern Khorasan Iran

 

 

مقالات پذیرفته شده برای ارائه به صورت پوستر

 

ردیف

نام نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

Dr.Devender Bhalla

MEASURE AND ASSOCIATIVE FACTORS OF ADHERENCE TO EPILEPSY DRUG

TREATMENT  AMONG ELDERLY POPULATION IN TEHRAN

2

 دکتر حسینعلی ابراهیمی

Evaluation of Lamotrigine on epileptic patients (efficacy and adverse effect), and review

3

 
دکتر سینا احسانی

بهترین کویل مورد استفاده در ام آرای، برای بررسی صرع چیست؟

4

دکتر مرجان اسداللهی

Adult Focal Epilepsy

5

 دکتر علی اکبر اسدی پویا

Neurobiological origin of psychogenic nonepileptic seizures: a review of imaging studies

6

دکتر علی اکبر اسدی پویا

Historical risk factors associated with seizure outcome after surgery for drug-resistant mesial temporal lobe epilepsy

7

دکتر ناهید اشجع زاده

Relation between Attention Deficit Hyperactivity Disorder with cognition in epileptic adult patients

8

دکتر ناهید اشجع زاده 

Super­refractory Status Epilepticus

9

دکتر مهناز اصغر پور

بررسی کاربرد تحریک مغناطیسی در مدلی از یک کانون صرع

10

دکتر مهناز اصغر پور

کشف الگوی آغاز تشنج‌های صرعی با تحلیل برون‌خط ثبت‌های EEG

11

دکتر مسعود اعتمادی فر

Eyelid myoclonia with absences (Jeavons syndrome)

12

  دکتر ملیکا اکبری مهر

evaluation of concordance between history and long term monitoring for diagnosing seizures

13

دکتر داور الطافی

 

14

دکتر مصطفی الماسی

Predictors of seizure control in patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy

15

 دکتر زهرا امین

Neurofeedback: the effective method for treatment of epilepsy

16

لیلا امینی

مقایسه فراوانی و شدت سندرم پیش از قاعدگی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به صرع

17

فاطمه امینی

MEDICATIONBELIEF AND ADHERENCE TO EPILEPSY DRUG TREATMENT AMONG ELDERLY POPULATION INTEHRAN (IRAN)

18

خدیجه ایران دوست

صرع و چاقی و فعالیت بدنی متوسط

19

 دکتر محمد علی آرامی

Introducing a New Technique to Mapping of Broca's Area in Anesthetized Patients Preliminary Experien

20

دکتر وجيهه آقاملايي

جنبه های شناختی بیماری صرع

21

دکتر محسن آقایی حکاک

ارزیابی نتایج درمان جراحی اپی لپسی در بیماران بیمارستان رضوی مشهد از سال 1389 تا 1394

22

دکتر جلال بابایی

Toxoplasma gondii Seropositive Rate in a Population of Iranian Epileptic patients

23

دکتر جلال بابایی

Seroepidemiological Study of Toxoplasma gondii infection in a Population of Iranian Epileptic patient

24

 دکتر طیبه بنی اسدی

طراحی رابط کاربری ماژول ثبت داده برای پرونده الکترونیک سلامت در مراقبت صرع کودکان

25

راضیه بهزاد مهر

MRI appearance of Mesial temporal sclerosis

26


دکتر مریم پور صادق فر

An update on special considerations in management of statue epilepticus in the elderly

27

دکتر مریم پور صادق فر

ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش بینی وضعیت بیماران با استاتوس اپی لپتیکوس

28

دکتر نسیم تبریزی

Nonconvulsive status epilepticus in coma; a focus on electroencephalographic patterns

29

 دکتر خدیجه تهرانی

Prevalence of seizure in migraine patients and their first-degree relatives

30

دکتر علیرضا توسلی

Treatment of pediatric Statusepilepticus: Comparison between Neurocritical care society and Europea

31

زینب جان

تعدیل مسیرهای کولینرژیک و بتا آدرنرژیک در نقص حافظه موش هایی که در دوره ی تکوین با اتوسوکسیماید تیمار شده اند نقش دارد.

32

دکتر بابک جلالیان

علل میتوکندریال اپی لپسی: ارزیابی. تشحیص و درمان

33

 دکتر شیرین جمال امیدی

Could recurrent Chest pains turn out to be Seizures?

34

 دکتر سید امیر حجازی

سندرم های اپی لپتیک

35

 دکتر صغری حسام

تاثير پم تری سیس بر سرعت اكتساب صرع در مدل كيندلينگ متعاقب تروماي مغزي در موش صحرایی

36

دکتر عبد الحمید حسین نیا

بیماری ونسان ونگوگ

37

سمانه حسینی

Antiepileptic drugs and bone health: monitoring, treatment, and prevention

38

دکتر سیدجلیل حسینی ایرانی

I have a child with epilepsy at home

39

مجتبی حیدری هفشجانی

Sports and epilepsy

40

دکتر مجتبی خزایی

صرع قاعدگی

41

بهاره دانایی

Providing An Intelligent Rule-based System for Status Epilepticus Prognostication

42

معصومه دلارام

اثرات تشنج روی پیامد حاملگی

43

 دکتر شیوا دهقان

A review of potential anticonvulsant effect of walnut and discuss its possible mechanisms

44

 دکتر سعید رزمه

Presentation of isolated trolard vein thrombosis with subarachnoid hemorrhage (SAH) and

status epilepticus: a case report and review of literature

45

محمود رضایی

بررسی نقش گیرنده های دوپامینی شبه D2 در ایجاد اثر مهاری تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر روند کیندل

46

زیبا رئیسی

Evaluate the effect of perceived stress on Dysmenorrhea

47

اشرف زروانیدکتر

Rasmussen’s encephalitis

48

ویدا ساعی

بررسی مقطعی میزان و فراوانی داروهای مصرفی ضد صرع

49

افشین سماییدکتر

Exploration the general coping styles in children with epilepsy

50

زهرا شریفی

The effect of Boswellia in improve memory in epilepsy patient:A review article

51

احسان شریفی پور

رویکرد ارجح برای صرع در زنان باردار

52

 دکتر آتنا شریفی رضوی

اپی لپسی پس از ترومای سر

53

 دکتر شیدا شعفی

Non-convulsive Status Epilepticus: Pearls and Pitfalls

54

 دکتر مهدی شفیعی ثابت

The role of inflammation in the pathogenesis of status epilepticus; neurosteroids as a novel treatment

55

الهام شنوایی زارع

(دکتر بهشتی نصر)

بررسي تاثير عصاره هيدرو الکلي شويد بر ميزان بيان ژندر جنين موش هاي صرعي باردار 

56

 دکتر نیلوفر صابری

The effect of Zonisamide on Pregnancy and Risk of Brain Malformation on Lamotrigine-Resistant Kindle

57

 دکتر بهزاد صابری

Review on the Multiple Subpial Transection (MST) technique in the treatment of Epilepsy

58

فرخنده صالحی

کیفیت زندگی خانواده های دارای کودکان مبتلا به صرع : مشکلات و راهکارها

59

صالح صالحی ذهبی

New Hybrid imaging in Epilepsy: Photoacoustic and optical imaging

60

شبنم صداقتی

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Anxiety Symptoms of Patients with Epilepsy

61

 دکتر محمد حسین صفاری

Levetiracetam versus phenytoin for seizure prophylaxis in patients with primary brain tumors

62

 دکتر بهنام صفرپور لیما

Autoimmune Epilepsy

63

 دکتر جمال صیدی

بررسی خصوصیات روانی و اجتماعی بیماران مبتلا به صرع متعاقب ضربه به مغز در بیمارستان بعثت سنندج از سال 1385 تا 1395

64

ملیحه طالبیدکتر

Women and epilepsy: pathphysiology and treatment

65

مرتضی طاهری

تاثیر فعالیت بدنی در درمان اختلال خواب در بیماران صرع

66

سهیلا طهماسب

Association between Family Resilience and Psychological well-being among parents of children with epilepsy

67

میثم عالیپور

Role of Curcumin in Epigenetic Modulation as a Therapeutic Approach for Epilepsy

68

فریبا علیزاده شرج­آباد

بررسی مروری کیفیت زندگی در مبتلایان به صرع

69

فاطمه غندالی

بررسی اولویت‌های آموزشی در بیماران مبتلا به صرع

70

دکتر مونا فراز

بررسی پایداری تأثیرات بهبودی بخش تحریک الکتریکی با فرکانس پایین براختلال ناشی از تشنج در یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی

71

فرشته قدیری

The prevalence of antiepileptic combined-therapy & its related factors in epileptic members of Iranian Epilepsy Association in 2014

72

 دکتر عباس قربانی

Mild mesial temporal lobe epilepsy defining and outcome

73

الهام کارگرشورکی

Molecular mechanisms changes following status epilepticus

74

 دکتر محمد کاظمیان

جنبه های قانونی و اخلاقي در اپی لپسی

75

 دکتر نرگس کریمی

مرگ غیر منتظره و ناگهانی در صرع: مکانیسم و پاتوفیزیولوژی

76

پریسا کشانی

کنترل موفق آمیز تشنج با استفاده از رژیم کتوژنیک در بیمار مبتلا به واسکولوپاتی با اتیولوژی ناشناخته: گزارش موردی

77

دکتر نسترن کوثر مدار

بررسی اثر تحریکات عمقی مغز برتغییرات شکل پذیری سیناپسی ناشی از تشنج در موش صحرایی فول کیندل

78

 دکتر زرین کیهانی دوست

Status epilepticus is asymptom not a disease

79

الهام لطفعلی نژاد

میزان تمکین دارویی و عوامل مربوط به آن در میان سالمندان مصروع انجمن صرع ایران در شهر تهران

80

 دکتر شهرام محقق

بررسی میزان فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی بیماران مصروع و عوامل موثر بر آن

81

حمیرا محمدی هفشجانی

Health measures in patients with epilepsy

82

مریم السادات مرعشی

پیشگیری از صدمات وارده به كودكان مصروع

83

 دکتر شهیر مظاهری

Status Epilepticus,Evaluation and Treatment

84

رقیه معزز

اثر بخشی آموزش مدیریت استرس شناختی- رفتاری بر کاهش آشفتگی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع عمومی و کانونی

85

زهرا مقیمی

بررسی اثر درمانی و مکانیسم سنبل الطیب درصرع

86

 دکتر زاهد ملک محمدی

Evaluationof seizure outcome after corpus callosotomy in intractable seizure

87

حنظله موسوی

بررسی رابطه انگ اجتماعی و مهارت های اجتماعی در نوجوانان دارای صرع

88

 دکتر مطهره میردامادی

تاثیر تحریک الکتریکی مغز از روی جمجه بر سرکوب تشنج در بیمار مبتلا به صرع

89

محسن میرزایی

Home care model for patientswith epilepsy by health care workers and family as Clinical Director

90

 دکتر محمد رضا نجفی

Association of Family History of Epilepsy with Earlier Age onset of juvenile myoclonic epilepsy

91

 دکتر محمد رضا نجفی

Comparison of etiology andtreatment response of epileptic seizure in adults and elderly populations

92

 دکتر محمد رضا نجفی

Analysis of carbamazepine sideeffects associated with bone metabolism, folate and vitamin B12 serum

93

 دکتر محمد رضا نجفی 

Potential pitfalls indiagnosis and management of non-convulsive status epilepticus in elderly

94

 دکتر محمد رضا نجفی

Comparison of clinicalcharacteristics of epilepsy in two age groups of 20-60 years

and after 60years old among patients referred to Isfahan epilepsy clinics in 2014-2015

95

محمد علی نهایتی

MULTIPLE SCLEROSIS&SEIZURE

96

 دکتر کریم نیک خواه

A comparison of Levetiracetam with Valproate Na as add on therapy

97

محمد کریم هروی بوژآبادی

اکسیژن درمانی پرفشار در بیماران مبتلا به صرع

98

مرجان همتیان

مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتلا و غیر مبتلا به صرع

99

مرجان همتیان

مقایسه فراوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان مبتلا و غیر مبتلا به صرع در شهر تهران

100

فاطمه ولی پور گودرزی

Fast and Automated Method toDetect Alzheimer's disease to prevent the risk of epilepsy

101

فاطمه ولی پوری گودرزی

تشخیص مهم ترین مشکلات پنهانی مغز در ایجاد صرع پایدار توسط الگوریتم ژنتیک

102

 دکتر زهرا وهابی

درمان تشنج استاتوس مقاوم به بنزودیازپام

103

 بهرام یارعلیدکتر

EEG monitoring in childhood Status Epilepticus

104

 دکتر سیامک یزدانی

دکتر محسن آقایی حکاک

The 72y/o man withnonconvulsive status epilepticus(a case report)

 

 

 

Location of 13th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , Imam Khomeini Hospital, Imam Hall

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری کنگره سیزدهم

ایران، تهران، بیمارستان امام خمینی، تالار امام