کمیته علمی کنگره

اعضای کمیته علمی کنگره )به ترتیب حروف الفبا)

 

 

 

1 دکتر یحیی آقاخانی فوق تخصص مغز و اعصاب صرع و استاد دانشگاه Calgary
2
دکتر محمد علی اکبریان نیا متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
3
دکتر ساناز احمدی فوق تخصص صرع و متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
4
دکتر علی اکبر اسدی پویا فوق تخصص صرع و الكتروفيزيولوژي مغزي ، دانشگاه توماس جفرسون، امريكا
5
دکتر ناهید اشجع زاده متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6
دکتر محمود رضا اشرفی فوق تخصص اعصاب اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
7
دکتر فرشته اشتری متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
8
دکترسوزان امیر سالاری متخصص مغز و اعصاب و استاد ردانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
9
دکتر شهرام امینا فوق تخصص مغز و اعصاب صرع و استاد دانشگاه Case Western
10
دکتر بهناز انصاری متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
11
دکتر ناهید بلادی مقدم متخصص مغز و اعصاب ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
12
دکتر کیوان بصیری متخصص مغز و اعصاب و دانشیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
13
دکتر رضا بصیرت نیا فوق تخصص رادیولوژی و استاد یار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
14
دکتر مجید برکتین روانپزشک و فلوشیپ نوروسایکیاتری و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
15
دکتر جعفر بوالهری روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
16
دکتر پرویز بهرامی متخصص مغز و اعصاب ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
17
دکتر حسین پاکدامن متخصص مغز و اعصاب واستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18
دکتر نسیم تبریزی متخصص مغز و اعصاب واستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
19
دکتر فریبرز خوروش متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
20
دکتر محمد حسین حریر چیان متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
21
دکتر امید حسامی متخصص مغز و اعصاب واستادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
22
دکتر امیرحسین حسین زاده متخصص مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی
23
دکتر رضا حکاک متخصص مغز و اعصاب بیمارستان رضوی مشهد
24
دکتر هلیا حمصیان متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
25
دکتر چهارسویی متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص صرع و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
26
دکتر احمد چیت ساز متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
27
دکتر محمد زارع متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
28
دکتر غلامرضا زمانی فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
29
دکتر محمد سعادت نیا فوق تخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
30
دکتر وحید شایگان نژاد متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
31
دکتر رضا شروین بدو فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
32
دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب و دانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
33
دکتر آیدین شریعت زاده متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص صرع
34
دکتر سید جلال ضیایی متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
35
دکتر فاطمه صدیق مروستی متخصص مغز و اعصاب و معاونت آموزش انجمن صرع ایران
36
دکتر مجید غفارپور متخصص مغز و اعصاب واستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
37
دکتر احمدرضا فروغی متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
38
دکتر کورش قره گزلی متخصص مغز و اعصاب واستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
39
دکتر مجید قاسمی متخصص مغز و اعصاب ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
40
دکتر حمیده مصطفایی متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت مدیره انجمن صرع ایران
41
دکتر محمود معتمدی متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
42
دکتر هوشنگ معین متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
43
دکترجعفر مهوری متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
44
دکتر محمدرضا نجفی متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
45
دکتر داریوش نسبی تهرانی متخصص مغز و اعصاب   و مدیر عامل انجمن صرع ایران
46
دکتر شهریار نفیسی فوق تخصص مغز و اعصاب استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
47
دکتر احمد نگهی متخصص مغز و اعصاب واستادیاردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
48
دکترسهراب هاشمی فشارکی متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص صرع
49
دکتر مهران همام متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی