کمیته علمی کنگره

اعضای کمیته علمی کنگره )به ترتیب حروف الفبا)

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی

متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر محمد علی اکبریان نیا

متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ساناز احمدی

متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی اکبر اسدی پویا

فوق تخصص صرع و الكتروفيزيولوژي مغزي ، دانشگاه توماس جفرسون، امريكا

دکتر ناهید اشجع زاده

متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محمود رضا اشرفی

فوق تخصص اعصاب اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مسعود اعتمادی فر

متخصص مغز و اعصاب واستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترسوزان امیر سالاری

متخصص مغز و اعصاب و استاد ردانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

دکتر ناهید بلادی مقدم

متخصص مغز و اعصاب ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر جعفر بوالهری

روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر پرویز بهرامی

متخصص مغز و اعصاب ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دکتر حسین پاکدامن

متخصص مغز و اعصاب واستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر منصوره تقاء

متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید حسن تنکابنی

فوق تخصص اعصاب اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد حسین حریر چیان

متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امید حسامی

متخصص مغز و اعصاب واستادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر طاهر درودی

معاونت آموزش مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء

حسین دلاور کسمایی

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر غلامرضا زمانی

فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا شروین بدو

فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر گیو شریفی

جراح مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر فاطمه صدیق مروستی

متخصص مغز و اعصاب و معاونت آموزش انجمن صرع ایران

دکتر میثم علیمحمدی

جراح مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مجید غفارپور

متخصص مغز و اعصاب واستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر کورش قره گزلی

متخصص مغز و اعصاب واستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر زرین کیهانی دوست

فوق تخصص اعصاب اطفال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهدی مقدسی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فرهاد محولاتی

فوق تخصص اعصاب اطفال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمیده مصطفایی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت مدیره انجمن صرع ایران

دکتر محمود معتمدی

متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترجعفر مهوری

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر فرشته نادری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر داریوش نسبی تهرانی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر احمد نگهی

متخصص مغز و اعصاب واستادیاردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکترسهراب هاشمی فشارکی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مهران همام

متخصص مغز و اعصاب و دانشيار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

Location of 13th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , Imam Khomeini Hospital, Imam Hall

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری کنگره سیزدهم

ایران، تهران، بیمارستان امام خمینی، تالار امام