کمیته علمی کنگره

اعضای کمیته علمی کنگره)به ترتیب حروف الفبا): 

 

- دکتر ساناز احمدی کرویق: متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اپی لپسی

- دکتر مرجان اسداللهی: متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اپی لپسی

 - دکتر علی اکبر اسدی پویا : فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و فلوشیپ اپی لپسی

- دکتر مسعود اعتمادی فر: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر پرویز بهرامی: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر رضا شروین بدو: فوق تخصص اعصاب اطفال

- دکتر حسین پاکدامن: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر غلامرضا زمانی: فوق تخصص اعصاب اطفال

- دکتر فاطمه صدیق مروستی: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر مجید غفارپور: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر کورش قره گزلی متخصص مغز و اعصاب

- دکتر حمیده مصطفایی: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر محمود معتمدی: متخصص مغز و اعصاب

- دکترجعفر مهوری: متخصص مغز و اعصاب  و فلوشیپ اپی لپسی

- دکتر داریوش نسبی طهرانی: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر احمد نگهی متخصص مغز و اعصاب

- دکترسهراب هاشمی فشارکی: متخصص مغز و اعصاب

- دکتر مهران همام: متخصص مغز و اعصاب 

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی