هزینه ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام پانزدهمین کنگره بین المللی صرع: 

 

متخصصین:2/500/000 ریال 

پزشکان عمومی: 1/800/000 ریال 

پرستاران: 1/500/000 ریال 

 

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی